Nadat MKB Montferland in 2011 werd opgericht, steeg het ledenaantal al heel snel tot 250. Nu de crisis voorbij is en ondernemers drukker lijken te zijn dan ooit, neemt het aantal leden af en worden de avonden minder druk bezocht. Het werd daarom tijd om een onderzoek te doen, want hoe toekomstbestendig is MKB Montferland?

 

De opkomst bij Huifkarcentrum Bergh was groot. Zo’n vijftig leden kwamen naar de brainstormsessie. Die sessie werd ingeleid met een presentatie van John Engelen. John geeft als ZZP’er bouwadvies en is betrokken lid van MKB Montferland. In samenspraak met het bestuur deed hij onderzoek naar het beeld over de ondernemersvereniging. John vroeg leden, oud-leden en potentiële leden naar de meerwaarde van MKB Montferland. Wat is een reden voor lidmaatschap of waarom zou je juist niet lid willen zijn? En wat zijn eigenlijk de verwachtingen ten aanzien van het lidmaatschap?

 

Over het algemeen bestaat het beeld dat MKB Montferland een open club is, met een positieve uitstraling. Maar ook dat het vooral een gezellige borrelclub is. Oud-leden vinden ook wel dat er sprake van kliekjesvorming is. Tijdgebrek wordt aangegeven als een reden om te stoppen. Een andere reden is dat MKB Montferland vooral een netwerkclub is voor bedrijven in de sector business to business en dat bij andere netwerkclubs meer kans is op handel. Duidelijk is dat mensen graag horen wat collega’s doen, dat kan in de vorm van bedrijfspresentaties of bedrijfsbezoeken.

 

Na de presentatie van John werd het gezelschap opgedeeld in zeven groepen. Elke groep kreeg zeven stellingen voorgelegd. Er werd bijvoorbeeld stevig gediscussieerd over het aantal avonden dat per jaar gehouden moet worden. Nu zijn dat er tien. Sommige mensen vinden dat te veel. Een stemming aan het einde van de avond bracht in beeld dat de meeste leden toch dat aantal willen houden. Het is natuurlijk geen verplichting om de avond te bezoeken en met tien avonden is de kans groter dat er onderwerpen aan de orde komen die interessant zijn. De locaties, horeca-ondernemingen die lid zijn, werden als goed bestempeld, hoewel een uitstapje buiten Montferland ook leuk zou zijn. Het tijdstip, elke eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 23.00 uur is goed, maar een ontbijtsessie of beginnen met een buffet om 18.00 uur spreekt ook aan. Netwerken is niet voor iedereen gemakkelijk, jezelf losmaken van de vertrouwde groep mensen is moeilijk. Samen actief bezig zijn, maakt het makkelijker. Speeddaten werd als optie genoemd om elkaar beter te leren kennen. Het doel van MKB Montferland is netwerken en niet belangenbehartiging. Bestuursleden praten wel mee over ontwikkelingen in de gemeente. Het bestuur gaat nu aan de slag met alle opmerkingen en suggesties en komt met een planning voor tien bijeenkomsten in 2019. De opkomst, het enthousiasme en de vele ideeën maken in elk geval een ding duidelijk: MKB Montferland heeft toekomst!

 

Terug naar het nieuws overzicht
MKB Montferland